บริษัท แม่โคว์ เอแอนด์อี จำกัด
-ออกแบบ งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า ประปา -รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า ประปา -บริหารโครงการ -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สวัสดิการ
ตามกฎหมาย มีโบนัส จ่ายจากผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แม่โคว์ เอแอนด์อี จำกัด
64/202 หมู่บ้านเอกกวิน 5 ถนนสังฆสันติสุข
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530