JobThai
Aqua World Co.,Ltd.
ติดตั้ง ซ่อมแซม ทำความสะอาด ระบบน้ำที่ใช้ในที่พักอาศัย
สวัสดิการ
ประกันสังคม,โบนัส,ค่าล่วงเวลา ตามที่ตกลงกัน
zero position th
ติดต่อ
Aqua World Co.,Ltd.
2 ซอยสามัคคี 62 ถนนสามัคคี
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000