บริษัท พรี แมน เซอร์วิส จำกัด
บริการรับเหมาจ้างแรงงาน ส่วนงานฝ่ายผลิต,สำนักงาน ,ช่างเทคนิค,กลุ่มพนักงานนับสต็อคสินค้า,พนักงาน Part time ระยะสั้น,ระยะยาว
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรี แมน เซอร์วิส จำกัด
131/238 ม.1 ถ.พระองค์เจ้าสาย
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
ใช้งานแผนที่