ISO 14000 ENGINEERING CO.,LTD
ดำเนินงานมา 15 ปี ก่อสร้างโรงงาน ติดตั้งงานระบบตาโรงงาน รับจำเพราะโรงงานอย่างเดียว
สวัสดิการ
- มีประกันสังคม - มีโบนัส - หยุดวันเสาร์ครึ่งงวัน วันอทิตย์ 1 วัน - หยุดตามวันหยุดสกล
ติดต่อ
ISO 14000 ENGINEERING CO.,LTD
886 ถนนศรีนครินทร์
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250