JobThai
บริษัท ไทย ซัง จิน เทค จำกัด
เป็นบริษัท ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ในการผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ อิเล็คทรอนิกส์ ทำธุรกิจ เกี่ยวกับ สิงพิมพ์ offset, sticker Label, งาน screen กระจกนิรภัย สำหรับ ตู้เย็นและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อื่นๆ * สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี * สาขาที่ 2 ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - ชุดยูนิฟอร์ม - ค่าอาหาร - ค่าพาหนะ - ค่ากะ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ไทย ซัง จิน เทค จำกัด
196/6 หมู่ที่ 1
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
วิธีการเดินทาง
ไม่มีรถรับ-ส่ง