บริษัท นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด
ทำการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ บริษัทมี 3 แห่ง สำนักงานใหญ่อยู่ทีนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด สำนักงานที่ 1 ตั้งอยู่ทีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โคราช และสำนักงานที่ 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
สวัสดิการ
-ค่าบ้าน -ค่าอาหาร -ค่าเดินทาง -เบี้ยขยัน -ประกันกลุ่ม -ประกันสังคม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด
49/67 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230