เปิดร้านอาหารญี่ปุ่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Integrated Food Marketing Co.,Ltd
4146 ถ.ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400