JobThai
บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้บริการในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การประเมินทางด้านสุขภาพ การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม และการศึกษาเชิงวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • zero position th
  ติดต่อ
  บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด
  193/57-58 ถนนราษฎร์พัฒนา
  แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
  เว็บไซต์: http://www.enviwork.co.th