บริษัท ที.เอ.พี.สามมิติ โพลีแซค จำกัด
ผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ประเภท ผลิตกระสอบพลาสติกสานทอกลม สำหรับใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าวสาร อาหารสัตว์ ปุ๋ย ปูน รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ ประเภทเคมีภัณฑ์
สวัสดิการ
 • - รถรับ-ส่งพนักงาน
 • - หอพัก (ระดับเจ้าหน้าที่ขึ้นไป)
 • - ค่าทักษะ
 • - เบี้ยขยัน 300-500 บาท/เดือน
 • - ค่ากะ (สำหรับการทำงานกะกลางคืน 30 บาท/วัน)
 • - พักร้อน 6 วัน/ปี
 • - ลากิจ 6 วัน (ตามหลักเกณฑ์บริษัท)
 • - ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • - กีฬาสี
 • - เงินช่วยเหลืองานต่างๆ
 • - ปรับเงินประจำปี
ติดต่อ
บริษัท ที.เอ.พี.สามมิติ โพลีแซค จำกัด
99/99 ม.2
ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
วิธีการเดินทาง
 • เลยเทศบาลตำบลดอนไก่ดี ประมาณ 300 เมตร
ใช้งานแผนที่