JobThai
ประวัติบริษัท กรีนเทคโซลูชั่น จำกัด บริษัท กรีนเทคโซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มวิศวกรผู้มีประสลการณ์ในธุรกิจการผลิตและส่งไฟฟ้าและการจัดการด้านพลังงาน โดยวิศวกรและทีมงานของกรีนเทคโซลูชั่น ได้ผ่านการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันให้สูงที่สุด โดยคำนึงถึงผลตอบแทนของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยเฉพาะปัจจุบันการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการนั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการพัฒนาธุรกิจและการรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการแข่งขันและอยู่รอดในการพัฒนาอุตสาหกรรม ทีมงานของเราทุกคนเชื่อว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน , การแข่งขันสำคัญในอุตสาหกรรมจะต้องประสลความสำเร็จผ่านการทำความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรมที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากข้อมูลประวัติของการใช้พลังงานและพฤติกรรมการใช้พลังงานต้องได้รับการตรวจสอบและวิเคราะห์ เพื่อให้การเข้าถึงปัญหาและมั่นใจว่าการแก้ปัญหานั้นมีความสมบูรณ์ เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน เป้าหมาย องค์กรของเรามีความภาคภูมิใจในการให้สินค้าที่มีคุณภาพและบรการให้กับลูกค้าของเรา ดังนั้นทุกๆพันธกิจของเราขอให้ความมั่นใจว่า เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจบริการลูกค้า โดยคำนึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดและคุณภาพด้านวิศวกรรมมาใช้บังคับเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ของประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพของลูกค้า เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน ทิศทางของธุรกิจ กรีนเทคโซลูชั่น มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมสำหรับการบริการลูกค้าด้านการจัดการพลังงานทั้งพลังงานความร้อน ความเย็นและอุตสาหกรรมทั่วไป ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทีมงานของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ พร้อมทั้งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาโดยเฉพาะสำหรับเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน โดยรับประกันได้ว่าเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ สินค้าของบริษัทกรีนเทคโซลูชั่น โดยกรีนเทคโซลูชั่น เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบทั้งหลายของงานผลิตไฟฟ้า โดยเทคโนโลยีสำหับการผลิตไฟฟ้าและสินค้าอุตสาหกรรมของกรีนเทคโซลูชั่น นั้นได้รับการทดสอบและเป็นที่ยืนยันจากหลายกลุ่มประเทศ เช่น ยุโรป อเมริกา รวมทั้งกลุ่มประเทศเอเซียแปซิฟิค อาทิเช่น Gas Turbine/Gas Engine ขนาดตั้งแต่ 500-20,000 kWe, สำหรับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการพลังงานความร้อน เช่น -������������ ไอน้ำแรงดัน 8 บาร์ ได้ประมาณ 10 ตันขึ้นไป -������������ ไอร้อน (Hot Gas) ขนาด 8,600 kWth หรือ 26 MMBtu/hr Gas Turine Inlet Air System, กรองอากาศที่ใช้งานกับเครื่องกังหัน ก๊าซ เครื่องอัดอากศ เหมาะสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น - ระบบอัดอากาศ, โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ และเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า Waste Heat Recovery Boiler, เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม อาทิเช่น - บอยเลอร์สำหรับเครื่องยนต์สันดาบภายใน และกังหันก๊าซขนาดใหญ่ ถึง 20,000 กิโลวัตต์ - บอยเลอร์แรงดันสูง - หม้อต้มน้ำมันร้อนทั่วไปและสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากระบบ ORC System ORC Turbine ขนาดเริ่มต้น 50 ถึง 5,000k We, การผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเหลือทิ้งด้วยสารออกแกนิคส์ซึ่งมีจุดเดือดต่ำ เหมาะสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท - ซีเมนต์ - ผลิตไฟฟ้าจากความร้อนใต้พิภพ - ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและขยะ - กระดาษ และ ผลิตภัณฑ์จากไม้ - ก๊าชธรรมชาติ และ น้ำมัน Lubricant, สารหล่อลื่นนำเข้าจากอเมริกา คุณสมบัติพิเศษ ช่วยลดการสึกหรอในเครื่องจักร เพิ่มความมั่นคงให้ระบบการทำงาน ประหยัดพลังงาน ลดการเติมพร่อง รวมถึงยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้ด้วย โดยผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วย จาระบี, น้ำมันเกียร์, สารหล่อลื่นสำหรับเกียร์เปิด เครื่องจักร์หนัก เตาเผาซีเมนต์, น้ำมันคอมเพรสเซอร์, สารหล่อลื่นสำหรับโซ่และสลิง, น้ำมันไฮดรอลิกส์, น้ำมันเครื่องยนต์, น้ำมันเทอร์บายน์, หัวเชื้อน้ำมัน และ รวมทั้งสารหล่อลื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งานบริการด้านวิศวกรรม กรีนเทคโซลูชั่น เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตไฟฟ้าและผู้ออกแบบระบบประกอบสำหรับโรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และรวมทั้งระบบการนำความร้อนกลับมาใช้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น จากเครื่องยนต์ จากเครื่องแก้สเทอร์บายน์ จากเตาเผาซีเมนต์ จากระบบผลิตก๊าซจากขยะและเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1.����� ระบบโคเจนเนอเรชั่น (ความร้อนร่วม) 2.����� การนำความร้อนเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 3.����� ระบบประกอบสำหรับเครื่องจักรผลิตไฟฟ้า 4.����� ระบบความคุมและส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งในการบริการนั้น กรีนเทคโซลูชั่น สามารถให้บริการลูกค้าครบวงจร อาทิเช่น -������������ การสำรวจเพื่อทำการออกแบบ -������������ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน สำหรับการลงทุน -������������ การออกแบบและการจัดเตรียมหาอุปกรณ์ -������������ การก่อสร้างและงานติดตั้ง -������������ งานทดสอบระบบและการควบคุมระบบ มากไปกว่าสินค้าและบริการที่บริษัทฯ ให้บริการลูกค้า เรายังคำนึงถึงผลประโยชน์และประสิทธิภาพที่ลุกค้าจะได้รับ ซึ่งรวมอยู่ในโครงการนั้นๆ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ อาทิเช่น คอมเพรสเอร์เพิ่มแรงดันก๊าซและอากาศ ระบบการกรองฝุ่น การระบายความร้อน และการผลิตไอน้ำและความร้อนต่างๆ
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. โบนัสประจำปี 3. เบี้ยเลี้ยงและโอที
zero position th
ติดต่อ
บริษัท กรีนเทค โซลูชั่น จำกัด
130 ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.greentech-thailand.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น.ขอความช่วยเหลือ: support@jobthai.comต้องการโฆษณา: sale@jobthai.comแฟกซ์: 02-480-9988
ติดตามเรา
บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 601 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
JobThai มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าจะทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด