ประวัติบริษัท กรีนเทคโซลูชั่น จำกัด
บริษัท กรีนเทคโซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มวิศวกรผู้มีประสลการณ์ในธุรกิจการผลิตและส่งไฟฟ้าและการจัดการด้านพลังงาน โดยวิศวกรและทีมงานของกรีนเทคโซลูชั่น ได้ผ่านการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันให้สูงที่สุด โดยคำนึงถึงผลตอบแทนของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยเฉพาะปัจจุบันการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการนั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการพัฒนาธุรกิจและการรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการแข่งขันและอยู่รอดในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ทีมงานของเราทุกคนเชื่อว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน , การแข่งขันสำคัญในอุตสาหกรรมจะต้องประสลความสำเร็จผ่านการทำความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรมที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากข้อมูลประวัติของการใช้พลังงานและพฤติกรรมการใช้พลังงานต้องได้รับการตรวจสอบและวิเคราะห์ เพื่อให้การเข้าถึงปัญหาและมั่นใจว่าการแก้ปัญหานั้นมีความสมบูรณ์ เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน
เป้าหมาย
องค์กรของเรามีความภาคภูมิใจในการให้สินค้าที่มีคุณภาพและบรการให้กับลูกค้าของเรา ดังนั้นทุกๆพันธกิจของเราขอให้ความมั่นใจว่า เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจบริการลูกค้า โดยคำนึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดและคุณภาพด้านวิศวกรรมมาใช้บังคับเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ของประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพของลูกค้า เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน
ทิศทางของธุรกิจ
กรีนเทคโซลูชั่น มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมสำหรับการบริการลูกค้าด้านการจัดการพลังงานทั้งพลังงานความร้อน ความเย็นและอุตสาหกรรมทั่วไป ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทีมงานของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ พร้อมทั้งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาโดยเฉพาะสำหรับเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน โดยรับประกันได้ว่าเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ
สินค้าของบริษัทกรีนเทคโซลูชั่น
โดยกรีนเทคโซลูชั่น เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบทั้งหลายของงานผลิตไฟฟ้า โดยเทคโนโลยีสำหับการผลิตไฟฟ้าและสินค้าอุตสาหกรรมของกรีนเทคโซลูชั่น นั้นได้รับการทดสอบและเป็นที่ยืนยันจากหลายกลุ่มประเทศ เช่น ยุโรป อเมริกา รวมทั้งกลุ่มประเทศเอเซียแปซิฟิค อาทิเช่น
Gas Turbine/Gas Engine ขนาดตั้งแต่ 500-20,000 kWe, สำหรับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการพลังงานความร้อน เช่น
-������������ ไอน้ำแรงดัน 8 บาร์ ได้ประมาณ 10 ตันขึ้นไป
-������������ ไอร้อน (Hot Gas) ขนาด 8,600 kWth หรือ 26 MMBtu/hr
Gas Turine Inlet Air System, กรองอากาศที่ใช้งานกับเครื่องกังหัน ก๊าซ เครื่องอัดอากศ เหมาะสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น
- ระบบอัดอากาศ, โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ และเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า
Waste Heat Recovery Boiler, เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม อาทิเช่น
- บอยเลอร์สำหรับเครื่องยนต์สันดาบภายใน และกังหันก๊าซขนาดใหญ่ ถึง 20,000 กิโลวัตต์
- บอยเลอร์แรงดันสูง
- หม้อต้มน้ำมันร้อนทั่วไปและสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากระบบ ORC System
ORC Turbine ขนาดเริ่มต้น 50 ถึง 5,000k We, การผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเหลือทิ้งด้วยสารออกแกนิคส์ซึ่งมีจุดเดือดต่ำ เหมาะสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท
- ซีเมนต์
- ผลิตไฟฟ้าจากความร้อนใต้พิภพ
- ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและขยะ
- กระดาษ และ ผลิตภัณฑ์จากไม้
- ก๊าชธรรมชาติ และ น้ำมัน
Lubricant, สารหล่อลื่นนำเข้าจากอเมริกา คุณสมบัติพิเศษ ช่วยลดการสึกหรอในเครื่องจักร เพิ่มความมั่นคงให้ระบบการทำงาน ประหยัดพลังงาน ลดการเติมพร่อง รวมถึงยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้ด้วย โดยผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วย จาระบี, น้ำมันเกียร์, สารหล่อลื่นสำหรับเกียร์เปิด เครื่องจักร์หนัก เตาเผาซีเมนต์, น้ำมันคอมเพรสเซอร์, สารหล่อลื่นสำหรับโซ่และสลิง, น้ำมันไฮดรอลิกส์, น้ำมันเครื่องยนต์, น้ำมันเทอร์บายน์, หัวเชื้อน้ำมัน และ รวมทั้งสารหล่อลื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
งานบริการด้านวิศวกรรม
กรีนเทคโซลูชั่น เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตไฟฟ้าและผู้ออกแบบระบบประกอบสำหรับโรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และรวมทั้งระบบการนำความร้อนกลับมาใช้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น จากเครื่องยนต์ จากเครื่องแก้สเทอร์บายน์ จากเตาเผาซีเมนต์ จากระบบผลิตก๊าซจากขยะและเชื้อเพลิงธรรมชาติ
1.����� ระบบโคเจนเนอเรชั่น (ความร้อนร่วม)
2.����� การนำความร้อนเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์
3.����� ระบบประกอบสำหรับเครื่องจักรผลิตไฟฟ้า
4.����� ระบบความคุมและส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูง
ซึ่งในการบริการนั้น กรีนเทคโซลูชั่น สามารถให้บริการลูกค้าครบวงจร อาทิเช่น
-������������ การสำรวจเพื่อทำการออกแบบ
-������������ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน สำหรับการลงทุน
-������������ การออกแบบและการจัดเตรียมหาอุปกรณ์
-������������ การก่อสร้างและงานติดตั้ง
-������������ งานทดสอบระบบและการควบคุมระบบ
มากไปกว่าสินค้าและบริการที่บริษัทฯ ให้บริการลูกค้า เรายังคำนึงถึงผลประโยชน์และประสิทธิภาพที่ลุกค้าจะได้รับ ซึ่งรวมอยู่ในโครงการนั้นๆ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ อาทิเช่น คอมเพรสเอร์เพิ่มแรงดันก๊าซและอากาศ ระบบการกรองฝุ่น การระบายความร้อน และการผลิตไอน้ำและความร้อนต่างๆ
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. โบนัสประจำปี
  • 3. เบี้ยเลี้ยงและโอที
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนเทค โซลูชั่น จำกัด
130 ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.greentech-thailand.com