JobThai
บริษัท ปัญญาสารี จำกัด
บริษัท ปัญญาสารี จำกัด ดำเนินธุรกิจมา 4 ปี ทางบริษัทรับทำงานกลึงต่างๆ มีเครื่องมือวัดที่ทันสมัย รับทำงานเชื่อมโดยใช้หุ่นยนต์ในการทำงาน รับออกแบบเพื่อความต้องการของลูกค้า ทางบริษัทรับทำงานบรรจุภัฑณ์ทางพลาสติก บริษัทให้บริการสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องมือช่าง เป็นต้น ทางบริษัทกำลังขยายฐานการผลิต จึงมีความประสงค์จะรับพนักงานเพิ่มเพื่อเข้ามาช่วยในการบริหารงาน ประจำเขตสมุทรสาคร เลยซอยพันธุ์ท้ายไป
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -วันพักร้อน -วันหยุดประจำปี -ที่พักอาศัย
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ปัญญาสารี จำกัด
96 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ถนนบางขุนเทียน
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
วิธีการเดินทาง
ทางบริษัทกำลังย้ายฐานการผลิตใหม่ อยู่ที่สมุทรสาคร อยู่ซอย รร.อัญสัมชัน