JobThai
บริษัท วีทีซี จำกัด
ธุรกิจรับเหมา-ก่อสร้าง
สวัสดิการ
ประกันสังคม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท วีทีซี จำกัด
32/1 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 5 แยก 4-1 ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250