สำนักกฎหมายธรรมนิติ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นสำนักงานกฎหมายและทนายความชั้น ๑ ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษากฎหมาย จัดทำสัญญาและเอกสารกฎหมาย เป็นตัวแทนในการดำเนินงานกฎหมาย ว่าต่าง แก้ต่างคดี และให้บริการทางกฎหมายอื่น ๆ
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 3. ชุดฟอร์มพนักงาน
  • 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 5. ค่ารักษาพยาบาล
  • 6. สวัสดิการเงินกู้ยืม
  • 7. ท่องเที่ยวประจำปี
  • 8. สวัสดิการกรณี แต่งงาน บวช ฯลฯ
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
2/2 ชั้น 2 อาคารภักดี ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02-680-9772, 02-680-9777,02-680-9775
แฟกซ์: 02-680-9711
เว็บไซต์: www.dlo.co.th
วิธีการเดินทาง
BTS เพลินจิต / ท่าเรือวิทยุ
ใช้งานแผนที่