บริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตโม่ผสมปูน
สวัสดิการ
- ค่าน้ำมันรถ - อาหารกลางวันฟรี - ค่าข้าวโอที - เบี้ยขยัน - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร - ชุดฟอร์มพนักงาน - เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ บิดา มารดา บุตร ภรรยาหรือสามี - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีคอม เซ็สโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
700/895 ม. 2
ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: www.zicomthai.com