ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานโครงสร้างอาคาร โรงงาน งานโครงหลังคาเหล็ก งานก่อสร้างฯลฯ
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เจ จี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด
(ปากซอยเพชรเกษม 25/4) 1/61 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์: www.jgdesignbuild.com