บริษัท จีเนียสมารีน จำกัด
ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท Chevron (Thailand) Limit ให้เป็นบริษัทตัวแทนในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และบริการขนส่งภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับเรือเดินสมุทร. แท่นขุดเจาะน้ำมัน และโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้ เครื่องหมายการค้า “ ผลิตภัณฑ์ Caltex ” เมื่อปี พ.ศ. 2550 และได้รับการตรวจสอบมาตรฐานในการดำเนินงาน ตามหนังสืออนุญาตเลขที่ 02/5008
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยเลี้ยงเดินทงต่างจังหวัด
 • ค่าน้ำมันรถ+ค่าสึกหรอ
 • โบนัสประจำปี
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท จีเนียสมารีน จำกัด
  24 ถนนชายเขา
  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
  เว็บไซต์: www.geniusmarine.com
  ใช้งานแผนที่