บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัด
ผลิตแป้งมันสำปะหลัง
สวัสดิการ
มี O.T ทุกวัน เบี้ยขยัน,โบนัส,ประกันสังคม, ชุดฟอร์ม,ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัด
198,198/30 หมู่ 10 ถนนซากแง้ว
ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150