ผู้นำบริการจัดส่งพนักงานรับส่งเอกสารประจำองค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบริการขนส่ง Logistics ครบวงจร
สวัสดิการ
เงินเดือน + ค่าน้ำมันรถ + เงินพิเศษ + เบี้ยขยัน + เงินเบิกฉุกเฉินระหว่างเดือน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อาร์-โก้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
1091/173-174 อาคารเอส.กรุ๊ป บิวดิ้ง ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์: www.ar-go.co.th