ร้านจอมเทียนเภสัช
เป็นร้านยาเปิดใหม่ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายยาถูกต้องตามกฏหมาย คัดเลือยาคุณภาพโดยเภสัชกรเพื่อการจำหน่ายภายในร้าน มุ่งเน้นการให้บริการด้านสาธารณสุข ดูแลให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการดูแลสุขภาพโดยเภสัชกรปริญญา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านจอมเทียนเภสัช
3547 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10110