หจก.พรชัย บิวดิ้งแอนด์คอนสตรัคชั่น
ก่อสร้างบ้านตามโครงการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
หจก.พรชัย บิวดิ้งแอนด์คอนสตรัคชั่น
251/92 หมู่6 ถ.พหโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220