JobThai
S.D.Tantavade (1988) Co.,LTD.
บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และยาด้านทันตกรรม ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี คศ.1988 จนถึงปัจจุบัน
สวัสดิการ
ตามสวัสดิการประกันสังคม
zero position th
ติดต่อ
S.D.Tantavade (1988) Co.,LTD.
บริษัท อาโวเทค (ไทยแลนด์) จำกัด 4868 (ชั้น 3) ถนนพระราม4
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000