บริษัท กรีธาพล จำกัด
ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทัรพย์
สวัสดิการ
ประกันสังคม,โบนัส , ect.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีธาพล จำกัด
21/139 อาคาร RNC HOUSE ชั้น 6 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900