บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จำกัด
- ดำเนินธุรกิจต้วแทนออกของ มากว่า 18 ปี ปัจจุบันขึ้นทะเบียนกับกรมศุลกากรเป็นตัวแทนออกของรับอนุญาตลำดับที่ 174 และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง - ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008
สวัสดิการ
-กาแฟ, อาหารกลางวัน -ประกันสังคม -กำลังจัดตั้งกองทุนเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จำกัด
95/13 ซอยพระรามที่ 3 ซอย77
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.onestopim-ex.com
ใช้งานแผนที่