บริษัท จีเนียส คิดส์ จำกัด
บริษัท จีเนียส คิดส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ จังหวัดภูเก็ต เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547-ปัจจุบัน ดำเำนินธุรกิจค้าขายชุดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น และอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง เขตพื้นที่การขายคือ 14 จังหวัดภาคใต้ ประเภทของลูกค้าได้แ้ก่ หน่วยงานราชการ อบจ. เทศบาล อบต. และหน่วยงานเอกชน โรงแรมต่างๆ โครงการหมู่บ้านจัดสรรเป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จีเนียส คิดส์ จำกัด
65/520 หมู่ 2 หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าสวนหลวง
ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000