JobThai
ให้บริการงานพิมพ์ ถ่ายรูป ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ตรายาง เคลือบพลาสติก สแกนภาพ แฟกซ์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท 111 การพิมพ์ จำกัด
55 อาคารเวฟ เพลส ชั้นที่ 1 ถ.วิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.111printbkk.com