โรงเรียนทอฝันศึกษา (I CAN READ CHONBURI)
ไอแคนรีด เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ระบบการเรียนการสอนไอแคนรีด เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายที่ประเทศสิงค์โปร ออสเตรเลีย รวมไปถึงประเทศต่างๆในแทบเอเชียอีกด้วย
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนทอฝันศึกษา (I CAN READ CHONBURI)
239/52 ม.3 ถ.พระยาสัจจา
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: www.icanreadsystem.com