ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การขนส่งสินค้าภายในประเทศ
สวัสดิการ
- มีประกันสังคม - ชุดยูนิฟอร์มของบริษัท - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - ค่าโทรศัพท์ - ค่าครองชีพ - มีห้องพักพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ภัทรนคร โลจิสติกส์ จำกัด
50/1-4 หมู่ 4
ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.pnlogistics.com