บริษัท กรีนีโอ จำกัด
จัดทำรายงาน EIA , IEE , Monitor และลงพื้นที่ภาคสนาม
สวัสดิการ
- ค่าล่วงเวลา - โบนัส - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนีโอ จำกัด
600/54 หมู่บ้านบี - แสควร์ ซอยสหการประมูล ถนนประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ใช้งานแผนที่