บริษัท โชติมันต์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านสรรหา ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน การลงทุน และวางแผนด้านภาษี ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย สวัสดิการองค์กร และสวัสดิการส่วนบุคคล
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • คอมมิชชั่น
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่
 • ชุดฟอร์มทำงาน ฯลฯ
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท โชติมันต์ จำกัด
  118/18-20 หมู่ที่1 ถ.สุราษฎร์- สนามบิน
  ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000