ศูนย์บริการโคเวย์ (นครราชสีมา)
บริษัทนำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพอันดับ 1 จากประเทศเกาหลี พร้อมบริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงสินค้า
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ประกันสุขภาพ - ปรับเงินเดือน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ศูนย์บริการโคเวย์ (นครราชสีมา)
25, ถ.มิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์: www.coway.co.th