บริษัท ดีลักซ์ อินดัสตรี จำกัด
เป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่มึคุณภาพมาตรฐาน จำหน่ายให้พี่น้องชาวเกษตรกรมานานกว่า 20 ปี ภายใต้เครื่องหมายการค้าไก่พระอาทิตย์ สตาร์วัน นัมเบอร์วัน ช้างเก้าเชือก แพะพระอาทิตย์ มีความมั่นคง
Benefits
-เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ -มีเบี้ยเลี้ยง ประกันสังคม -มีค่าคอมมิชชั่น -มีรถประจำตำแหน่งให้ใช้ -ท่องเที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ดีลักซ์ อินดัสตรี จำกัด
8/114 ซ.ประดิพัทธ์ 15 ถ.ประดิพัทธ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400