บริษัท อินโฟลเดอร์ จำกัด
เป็นบริษัทออกแบบและพัฒนาระบบ SCADA ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ใช้ในการตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคุมการทำงานของระบบควบคุมในอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมต่าง ๆ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - วันหยุดตามประเพณี - โบนัสสิ้นปี - วันหยุดพักร้อน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินโฟลเดอร์ จำกัด
83/32 หมู่ที่ 19 ไทยธานี ซ.39 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.infolder.co.th