JobThai
บริษัท ณิชิพรรณ จำกัด
เรา คือ องค์กรมืออาชีพ ที่มีความแข็งแกร่งทั้งทางด้านการเงิน การบริการ และภาพลักษณ์ ภายใต้ระบบการบริหารความเสี่ยงและหลัก ธรรมาภิบาลระดับมาตรฐานสากล โดยเรามุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มลูกค้า ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ และช่องทางการขายที่หลากหลาย ทั้งยังตระหนักถึงการมอบผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และสังคม
สวัสดิการ
  • ตามโครงสร้างบริษัท
  • zero position th
    ติดต่อ
    บริษัท ณิชิพรรณ จำกัด
    รัชดาภิเษก
    แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310