บริษัท พิพิธชาญ จำกัด
รับเหมาก่อสร้างงานอาคารทั่วไป
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พิพิธชาญ จำกัด
10/6 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400