บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
ดำเนินธุรกิจ ซื้อมา-ขายไป เกี่ยวกับวัสดุทางการแพทย์ , เครื่องมือทันตกรรม
สวัสดิการ
ประกันสังคม,โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
898/11 ถ.ประเสริฐมนูกิจ
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240