JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.ดี กรุ๊ป คอนซัลแทนต์
เปิดดำเนิดการประกอบธุรกิจกรให้คำปรึกษาทางการตลาดโดยเปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2552 และให้คำปรึกษาบริษัทชั้นนำมาแล้วมากมาย เพื่อให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าและก้าวไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สวัสดิการ
1. ประกันสุขภาพพนกงาน 2. ประกันสังคม 3. เบี้ยขยัน
zero position th
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.ดี กรุ๊ป คอนซัลแทนต์
27 ซ อินทามระ 2 ถ สุทธิสารวินิจฉัย
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400