บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งที่ประเทศญี่ปุ่นและขยายกิจการมายังประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2541 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ และขยายเพิ่มเติมอีก 2 สาขาที่เขตบางขุนเทียนและสมุทรสาคร บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์,รถจักรยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ป้ายสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า(Logo) ซึ่งติดอันดับต้นๆ ในกลุ่มการตลาดของธุรกิจชิ้นส่วนดังกล่าว ทางด้านการตลาดบริษัทฯ มีลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทกำลังขยายกิจการ และต้องการบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับการเติบโตและก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เบี้ยขยันรายเดือน - เบี้ยขยันรายปี - เงินรางวัลพนักงานดีเด่น - เงินรางวัลตามอายุงาน - เงินแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ - งานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ - ฝึกอบรมและสัมมนา - กองทุนประกันสังคม - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน - โบนัส ตามผลประกอบการ (โดยปกติปีละ 2 ครั้ง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
SHINKO ASIA (BANGKOK) Co., Ltd.
99/68 ม.2
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.shinko-name.co.jp/en/
ใช้งานแผนที่