JobThai
TMTG (Thailand) Ltd. / AchieveGlobal Thailand
อะชีฟโกเบิล (AchieveGlobal) คือหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการด้านที่ปรึกษาและจัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมแก่องค์กรเอกชนต่างๆ เรามีสาขาอยู่ใน 45 ประเทศทั่วโลก โดยเรามีรางวัลรับรองหลักสูตรซึ่งได้รับการแปลมากกว่า 30 ภาษา เราได้ให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรมในประเทศไทยแก่ลูกค้าที่เป็นบริษัทชั้นนำที่มีสาขาหลายแห่งในประเทศต่างๆ และลูกค้าที่เป็นบริษัทของคนไทย ในด้านการขาย ผู้นำ และการบริการลูกค้า
zero position th
ติดต่อ
TMTG (Thailand) Ltd. / AchieveGlobal Thailand
อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 14 ห้อง 14/6 เลขที่ 177/1
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.achieveglobal.com