โรงเรียนเบญจมินทร์
โรงเรียนเอกชน ตั่งแต่ระดับ อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย
สวัสดิการ
  • เงินเดือนตามตกลง(พิจารณาจากประสบการณ์ และความสามารถ)
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนเบญจมินทร์
83 ถนนสุขาภิบาล 1
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230