ภูมิภวัน (โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ)
เป็นโรงแรม 5 ดาวเปิดใหม่ เป็นโรงแรมที่มีสไตล์แบบไทยๆๆ
สวัสดิการ
Service
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ภูมิภวัน (โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ)
400 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330