B.E. Marubishi (Thailand) Co., Ltd.
ผลิตและจำหน่ายถังหมักชีวภาพ
และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าเดินทาง
  • - โบนัส
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
B.E. Marubishi (Thailand) Co., Ltd.
10/81 ม.19 ถ. พหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.bemarubishi.com
ใช้งานแผนที่