ห้างหุ้นส่วนจำกัดซี.ที. ซุปเปอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
นำเข้าและจำหน่ายเครื่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกชนิด
Benefits
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าคอมมิชชั่น ค่าเบี้ยขยัน ค่าโบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัดซี.ที. ซุปเปอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
78 ม.1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540