บริษัท ไทยฟูด แอนด์ เคมิคอล จำกัด
ผู้ผลิต นำเข้า-ส่งออก Food additives เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
สวัสดิการ
- โบนัส - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิต - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร/สมรส/อุปสมบท/ฌาปนกิจบิดา-มารดาและสามีภรรยา หรือบุตร - เที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ 3 ครั้ง/ปี - เสื้อฟอร์ม(เฉพาะบางตำแหน่ง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยฟูด แอนด์ เคมิคอล จำกัด
103 ซอยลาซาล 43
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.tfac.co.th