Belsped (Thailand) Co.,Ltd
Freight Forwarder, Relocation and Logistics มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก และ บริษัทได้เปิดดำเนินการมากกว่า 5 ปีต้องการพนักงานธุรการบัญชี และ จัดทำเอกสาร นำเข้า-ส่งออก 1 อัตรา
สวัสดิการ
1) ประกันสังคม 2) ประก้นสุขภาพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Belsped (Thailand) Co.,Ltd
2 อาคาร ทีเคเอส ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง1502 ,ลาดกระบัง ซ. 1
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: www.belsped-expatmovers.com