JobThai
รับบริหารจัดการทรัพย์สิน บริหารอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ชุดฟอร์ม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ไทย แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
89/3 หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.thai-asset.com