บริษัท ไทยเส็ง เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทไทยเส็ง เทรดดิ้ง นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือชั้นนำจากประเทศญุี่ปุ่น เช่น MAKITA, MIKASA, AIRMAN, ENDO, EMIC และอีกหลากหลายยี่ห้อ เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- เงินเดือนตามโครงการสร้างบริษัท - โบนัสประจำปี - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่ายานพาหนะ - ค่าน้ำมันรถ - ประกันสังคม และกองทุนทดแทน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยเส็ง เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
493/4 ถนนพระราม3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ใช้งานแผนที่