บริษัท นอร์ทเทิร์น เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัทฯประกอบกิจการให้เช่าเครื่องบินเล็ก ,ให้บริการขนส่งผู้โดยสารในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านโดยเครื่องบินเล็ก ,ขายอะไหล่และให้บริการรับซ่อมครื่องบินเล็ก
สวัสดิการ
1.เงินเดือน โอที เบี้ยเลี้ยง 2.ประกันสังคม 3.โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นอร์ทเทิร์น เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 21ซ.บางนาตราด56 ถ.บางนา
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260