บริษัทได้ดำเนินการธุรกิจสิ่งพิมพ์ระบบสมัยใหม่กำลังต้องการบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท http://www.pimyai.com/
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - คอมมิชชั่น เบี้ยขยัน - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ใหญ่การพิมพ์
81/126/1 หมู่ 5
ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เว็บไซต์: www.pimyai.com
ใช้งานแผนที่