ศูนย์ทันตกรรมสมภพ-อัมพุช
ศูนย์ทันตกรรมสมภพ-อัมพุช เปิดให้บริการ 2 สาขา (สาขาแรกที่ ชั้น 6 ตึกชาญอิสสระ 1 ถนนพระราม 4 และอีกสาขา ชั้น 11 อาคารว่องวาณิช บี ถนนพระราม 9)
สวัสดิการ
สวัสดิการ/เงินเดือน : ประกันสังคม เงินเดือน : เริ่มต้น 12,000-13,000 บาท แล้วแต่ความสามารถและประสบการณ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ศูนย์ทันตกรรมสมภพ-อัมพุช
ชั้น 6 ตึกชาญอิสสระ 1 พระราม 4 กรุงเทพฯ 10500
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.somphob-amput-clinic.com