kaf import&export co.,ltd
ส่งออกผลไม้
สวัสดิการ
- อาหาร 3มื้อ - ที่พัก - เบี้ยเลี้ยงประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
kaf import&export co.,ltd
8/9 หมู่8
ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000